català  |  castellano

Empresa certificada norma
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

 

El nostre objectiu és oferir als nostres clients la màxima qualitat, confort i seguretat en els seus desplaçaments. És per això que tenim certificat el Sistema de Gestió de Qualitat amb la norma ISO 9001:2008, el sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:2004 i la classificació d'empreses, actualment s’està treballant per fer l’adaptació a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

La Direcció de l’empresa es compromet a impulsar el foment de la qualitat i a minimitzar l’impacte ambiental tot treballant d’acord als següents principis:

• Oferir un programa de formació contínua en temes tan importants com la gestió de qualitat i el medi ambient, o la conducció segura.

• Promoure un bon ambient laboral, amb la planificació de les rutes, un horari pels treballadors que respecti la conciliació familiar,...

• Informar-se sobre els requisits legals i reglaments aplicables en la nostra activitat i actuar pel seu compliment.

Aquests principis ens serviran de guia per establir anualment els nostres objectius i identificar les accions de millora que considerem oportunes per assolir-los, en el repte de convertir-nos en un referent en la nostra activitat.

Aplicar les noves tecnologies al nostre sector amb sistemes com el VEOSAT: Sistema de seguiment de flota que permet conèixer en qualsevol moment la posició exacta de qualsevol dels nostres vehicles.

Política de Qualitat