català  |  castellano

VEOSAT: localització i gestió de flotes

 

La tecnología actual, ens permet disposar d'una visió de conjunt de la nostra flota.

 

El sistema VEOSAT ens informa a cada moment de la localització GPS, rutes, distàncies, horaris, control de manteniments, alertes de motor, càrrega, ús indegut,... dels nostres vehicles.

 

Amb aquest sistema i demanant-nos un codi d'usuari i contrasenya podreu visualitzar en qualsevol moment la posició del vehicle on viatja el vostre fill, o un familiar... també via wi-fi ho podreu consultar desde l'autocar en quin moment de la ruta ens trobem.